Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016-2020

Theo Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy, giai đoạn 2016-2020, Đắk Lắk tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch gắn với việc cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Thác Dray Nur, một trong những điểm du lịch hấp dẫn du khách

Trong đó, chú trọng thu hút các dự án quy mô lớn, sản phẩm có tính cạnh tranh cao tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ chế biến các sản phẩm nông nghiệp, năng lượng tái tạo… Đồng thời, phát triển các trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch chất lượng cao, hình thành chuỗi liên kết sản phẩm du lịch kết nối trong, ngoài tỉnh và quốc tế.

Phấn đấu đến năm 2020, thu hút nguồn đầu tư trong nước và nước ngoài đạt trên 150.000 tỷ đồng, trong đó, huy động từ 110.000-120.000 tỷ đồng từ các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Lê Hương

Source : Nguồn: Báo Đắk Lắk

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *