Sáu di tích được nhận ‘quà Noel’ sớm

Chiều ngày 23/12, Bộ VHTT&DL đã ban hành các Quyết định xếp hạng di tích quốc gia trên địa bàn các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Đắk Lắk, Bắc Ninh và Trà Vinh.

Danh lam thắng cảnh Thác Bìm Bịp, thuộc xã Yang Tao-Bông Krang, huyện Lắk.

Cụ thể, tại Hà Tĩnh, xếp hạng di tích quốc gia đối với di tích lịch sử Mộ và Nhà thờ Đào Hữu Ích, thuộc xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn. Tại tỉnh Nghệ An, xếp hạng 2 di tích: Di tích lịch sử Khu mộ và Nhà thờ Vũ Văn Mật, Vũ Đình Tiến, Vũ Đình Uyên, thuộc xã Phú Thành, huyện Yên Thành; di tích lịch sử Các địa điểm lưu niệm sự kiện Bác Hồ về thăm Nông trường Đông Hiếu (10/12/1961), thuộc xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa.

Tại Đắk Lắk, xếp hạng di tích quốc gia đối với danh lam thắng cảnh Thác Bìm Bịp, thuộc xã Yang Tao-Bông Krang, huyện Lắk. Tại tỉnh Bắc Ninh, xếp hạng di tích quốc gia đối với di tích lịch sử Nhà thờ 5 Tiến sĩ họ Ngô, thuộc xã Tam Giang, huyện Yên Phong.

Tại tỉnh Trà Vinh, xếp hạng di tích quốc gia đối với di tích lịch sử Đình Miếu Cồn Trứng và Lăng Ông Cồn Tàu, thuộc xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải.

Với “món quà” đặc biệt này, Bộ VHTT&DL cũng yêu cầu UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Source : Theo Đại Đoàn Kết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *